Homepage Webportfolio Algemene voorwaarden eContact
Huisstijl Webdesign eBrochure Bedrijfspresentaties
Webhosting Domeinregistratie Content Management Systeem CMS Joomla / Mambo Webmarketing
Website onderhoud Content Beheer Webmarketing Vertalingen Drukwerk

  

Home

Design

Internet ServicesAlgemene voorwaarden Grafinieus  
(gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam en Middelburg onder nummer 24271631)

ARTIKEL 1: ALGEMEEN
1.
     In deze voorwaarden wordt Grafinieus, gevestigd te Goes, aan de Rijkenspad 2,
aangeduid als “GS” en haar contractpartner/klant/afnemer als “afnemer”.
2.
     Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes, aanbiedingen, services, afspraken en overeenkomsten met GS.
3.
     Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk
door GS aan de afnemer zijn bevestigd en alleen voor de desbetreffende overeenkomst.
4.
     GS is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
Wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Indien de afnemer niet instemt met de wijzigingen,
heeft de afnemer, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum
waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.
5.
     Fair use is het redelijke gebruik door de afnemer van dataverkeer, diskruimte en/of belasting van het systeem.
6.
     Schrijfruimte is harddiskruimte die GS aan een afnemer ter beschikking stelt, bijvoorbeeld ten behoeve
van het versturen en ontvangen van e-mail, het aanhouden van een website en overige GS diensten.
7.
     Een website is één of meerdere geïntegreerde internetpagina's, voorafgegaan door een homepage.
8.
     Verkeersgegevens zijn de overige gegevens die de klant genereert op de systemen van GS door van de GS diensten gebruik te maken.
9.
     Netiquette zijn de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855.

Lees verder >>

 

Grafinieus © 1997-2015                                18 jaar partner in Design Internet Services                                   Resolutie 1024x768